Veri Tabanı Güvenlik Denetimi

Veri tabanı güvenliği veri hırsızlığının önlenmesi açısından dikkatlice ele alınması gereken konuların başında gelir. Veri tabanınızın güvende olup olmadığı denetlenmeli ve potansiyel riskler ortadan kaldırılmalıdır. Veri tabanı güvenliği denetimi iyi planlanmalıdır ve belirli bir süreci takip etmelidir. Üstünkörü yapılan bir denetim olası tehditlerin göz ardı edilmesiyle, ciddi maddi kayıplarla ve en önemlisi itibar kaybıyla sonuçlanır.

Bir veri tabanı, hem uygulama katmanları üzerinden hem de kurumun iç ağlarından gelebilecek saldırılara maruz kalabilir. Neredeyse tüm iş süreçlerinin bilgi boyutu ağ teknolojileri üzerinden akmakta, bazı süreçler ve işlerse tamamen siber düzlemde gerçekleşmektedir. Bu nedenle veri tabanı güvenliği denetiminin yetkin ve uzman bir ekip tarafından yürütülmesi kelimenin tam anlamıyla hayati bir süreçtir. Böylece kurumun veri tabanına özgü zafiyet ve risk içeren noktalar ortaya çıkarılabilir.

UITSEC, siber güvenlik ana başlığı altıdaki geniş bir spektruma yayılan uzmanlık derinliği ve deneyimiyle, veri tabanı güvenliği hizmet sürecini başarıyla sürdürür. Tespit ettiği aksaklıklara ve tehlikelere karşı gerekli desteği sağlar, süreç yönetiminizi daha iyiye taşımanız için gerekli çalışma stratejilerinizi belirlemenize yardımcı olur.