Mercure SPM (Security Process Management)

UITSEC iş süreçlerinizi tek ekrandan kolayca yönetip kayıplarınızı en az indirmeniz için Mercure SPM’yi geliştirdi: Türkiye’nin ilk güvenlik süreç yönetim sistemi olan Mercure, global standartlarda geliştirilmiş bir ileri güvenlik yazılımıdır. İş süreçlerinizi daha güvenli ve etkin kılarak kurumsal başarınızı destekler.

 

Tek Ekrandan Tüm Süreçleri Yönetme İmkanı Sunar

%100 yerli yazılım Mercure SPM, üst düzey yöneticilerden birim yöneticilerine kadar, yetkilendirilen tüm çalışanlar tarafından kullanabilir, 7/24 monitoring imkanı verir.

Esnek ve kolay kullanıma sahip olan Mercure, pek çok sektör için kritik faydalar sunar. İş güvenliğiniz için vazgeçilmez önemdeki görevlendirme, proje yönetimi, acil durum müdahalesi ve başka yönetim fonksiyonlarını koordine edebilirsiniz. Yönetim fonksiyonunuza destek olan analizler yapmanıza imkan sunar:

*GAP Analizi

*Varlık Sahibi Analizi

*İş Etki Analizi

*Maliyet Analizi

*Süreç Analizi

*Saatlik İş Kaybı Analizi
*Zafiyet Analizi

*İş Sürekliliği Analizi

 

Global Siber Güvenlik Standartlarınızı Destekler

 Mercure, ISO 27001, ISO 31000, ISO 20000, ISO 22301, COBIT global güvenlik kalite sistemlerinizi yönetme ve optimize etme imkanı sunar.

Verimliliğinizi Artırır

Mercure’ü tercih ederek bilişim güvenliğiniz için yapısal düzeyde güçlü bir adım atmış olursunuz. Buna ek olarak; süreçlerin etkin yönetim ve denetimini sağlayarak iş akışlarınızı ve karar alma mekanizmalarınızı desteklersiniz. Sonuç, organizasyonel verimliliğinizde artış olarak size döner.

Risk Mitigasyonu Sağlar

Süreçlerin çok yönlü olarak denetlenmesi ve raporlanması risklerinizi en aza indirmenize yardımcı olur. Mercure hem sistemin hem network’ün risk yönetimini gerçekleştirir. Etkilerini analiz eder ve takip eder.

İhtiyaçlar Işığında Geliştirilmiştir

Mercure SPMsiber güvenlik sektöründe bulunan çoğu uygulamanın en önemli fonksiyonlarını bünyesinde barındırıyor. Bu fonksiyonlara kurumların   ihtiyaç duyduğu diğer özellikler de eklendi. Sonuç: Benzersiz Mercure Güvenlik Süreç Yönetimi.

Bünyenize Uyarlayabileceğiniz Modüler Yapı: Artan Verimlilik ve Başarı

Mercure farklı modüllere sahip, bilgi güvenliğiniz üzerinde çok açılı ve geniş çaplı kontrol sağlamanızı sağlayacak bütünleşik bir güvenlik çözümüdür. Mecure’ün modülleri ve fonksiyonları birbiriyle uyumlu çalışır. Sektörünüze ve kurumsal yapınıza uygun modülleri kullanarak aldığınız verimi maksimize edersiniz.

Otomatik Süreçlerle Siber Güvenlinizi Destekler

Otomatik Varlık Analiziyle Envanter Oluşturur. Böylelikle ayrıntılı bir varlık envanteri ortaya koyar. Bu envanter güvenlik açıklarını ve hassas noktaları görebilmenizi sağlayarak, tüm siber güvenlik süreçlerini etkinlikle yönetmenizi destekler.

 

Arka Planda Aktif “Entegre Web Tabanlı Multi Agent Sistemi” Mercure SPM multi agent sistemi arka planda otomatik olarak faaliyetini devam ettirir. Bu durum sistem zafiyetlerini saptamanıza yardımcı olur. Böylelikle tüm süreçlerin daha güvenli ve hızlı akmasını sağlar.

 

Pek Çok Sektör için Stratejik Önem Taşır

İş yaşamında sizi kurum hedeflerinden uzaklaştırmak, kayıplar yaşamanıza neden olmak için birçok faktör pusuda bekler. Mercure sektörlerin öznel ihtiyaçları analiz edilerek, uzun dönemli çalışmalar sonucunda ortaya çıkarıldı.

Endüstri (Bilgi güvenliği risklerinin üretim ve stok yönetiminde de risk yaratması nasıl önlenebilir?)     

Finans     (Yatırımlar, hesaplar daha verimli yönetilebilir mi?)

Enerji (Scada sistemlerinin güvenliği yeterli mi?)           

Kamu     (Kamusal bilginin akışı güvende mi?)

Lojistik (İşin dijital boyutu iş akışının temel belirleyicisiyken, bilgi akışınız ne kadar verimli, ne kadar güven altında?)       

Sağlık  (Yetkilendirilen tüm birimler satın alma süreçlerine hakim mi?)

Eğitim     (Dijital öğrenme sistemleriniz güvende mi?)      

Holding ve gruplar (Geniş organizasyonel yapı ne ölçüde başarıyla işliyor?)

Mercure sektörünüze ve kurumsal yapınıza uyumlu şekilde kullanılabilecek bir yazılım esnekliği taşır.

 

Güvenliğinizi Yüzlerce Noktadan Denetler

Sizi fazla işlerin ve karmaşık exel dosyalarının yükünden kurtaran Mercure ile etkin takip ve denetim sağlarsınız.  Varlıklarınız, riskleriniz ve süreçleriniz kontrol altına alınır.

* 9000 Farklı Vektör                                             

*400 Farklı Patern                               

*120 Farklı Senaryo          

*120.000 Zafiyet Verisi                     

*80 Farklı Olay Yönetimi

 

Yönetim Fonksiyonunuzu Analizlerle Destekler

Mercure SPM ile süreçleri yönetirken işinizi kolaylaştıracak ve iş veriminizi artıracak analizler yapmanız mümkün. Bunlar:

*GAP Analizi

*Varlık Sahibi Analizi

*İş Etki Analizi

*Maliyet Analizi

*Süreç Analizi

*Zafiyet Analizi

*Saatlik İş Kaybı Analizi

*İş Sürekliliği Analizi

 

Kurumsal Gelişim Sürecinize de Katkı Sunacak Bir Multifonksiyonel Yapıdadır

*Süreç Yönetimi, Risk Analizi ve Proje Yönetimi fonksiyonlarıyla kurum ihtiyaçlarınıza cevap verin.

*Outsource firma yönetimi, görev yönetimi ve takip yönetimi fonksiyonlarıyla kurum sorunlarının çözümünü kolaylaştırın.

*ISO 27001, ISO 31000, ISO 20000, ISO 22301, COBIT global güvenlik kalite sistemlerinizi yönetme ve optimize etme fonksiyonuyla global siber güvenlik standartlarınızı destekleyin.

*Risk Yönetimi, Süreç Yönetimi ve Varlık Yönetimi fonksiyonlarıyla sorunsuz yönetimin avantajlarından yararlanın.

 

Mercure SPM Neler Kazandırıyor?  

 

Karşılaştırma

 

 

Gözetim

 

Analiz

 

İş Etki

 

Yönetim

 

Açık Zafiyetler

Sistemdeki tüm açık zafiyetleri görür.

 

Kapalı Zafiyetler

Kapatılan zafiyetleri takip eder.

 

Rapor Karşılaştırma

Tüm test raporlarını karşılaştırmanızı sağlar.

 

Rapor Analizi

Rapor aktarımıyla belirlediğiniz raporları değerlendirir.

Tehdit Yönetimi

Gelebilecek tüm tehditleri saptar.

 

Risk Çözümleri

Risklerinize karşı çözümler sunar.

 

Risk Etki Analizi

Risklerin işinize olan etkisini ölçer.

 

Risk Kaydı

Tüm risk verilerinizi tek bir yerde kayıtlı tutar.

Varlık Envanteri

Varlıklarınızı uluslararası standartlara uyumlu olarak tutar.

 

Değişiklik Yönetimi

Takip mekanizmasıyla iş kayıplarının önüne geçer.

 

Süreklilik Planı

süreçlerinizin devamlılığına yardımcı olur.

 

Tedarikçi Yönetimi

Tedarikçi firma süreçlerini organize eder.

 

İş Etki Analizi

İş süreçlerinizin etkilerini tanımlar.

 

Süreç Kaydı

Her departmana ait süreçleri belirler.

 

Sonuç Analizi

İş süreçlerinize ait maddi kayıplarınızı ve kazancınızı ortaya koyar.

 

Kırılım Süreçleri

Alt kırılım süreçlerini analiz eder.

Outsource Firmalar

Outsource firmalarla bağlantılı süreçleri optimize eder.

 

Erişim Yetkileri

Fiziki ve VNP erişimleri yönetir.

 

 

Sözleşmeler

Firmalar ile yapacağınız sözleşmeleri düzenler.

 

Tercihinizi kazanmaktan yana yapın. Mercure SPM ile; etkili, verimli, kayıpları en aza indiren, kazançları ve başarıları artıran güvenlik süreç yönetimi ile tanışın.