İş Etki Analizi

İş Sürekliliği Yönetimi’nin en temel unsurlarından biri de İş Etki Analizi’dir. İş Etki Analizi sırasında kurumunuzun tüm operasyonları, faaliyetleri ve iş süreçleri gözden geçirilir. Her birinin kurum açısından önemi, etkilediği diğer iş süreçleri gibi noktalar bilimsel analizlere tabi tutulur ve kritik iş süreçleri belirlenir.

 

Bu süreçler bir kurumun itibar, güvenilirlik, karlılık gibi temel değerleri açısından kesintiye uğramasına en az tolerans gösterilebilecek süreçlerdir. Hukuki ve operasyonel riskler de analiz edilmesi gereken kritik konular arasında yer alır.