Gizlilik Yönetimi

Kurumsal gizliliğin sağlanması, bu gizliliğin devamlık kazanarak yönetilmesi süreci, siber güvenliğin en önemli ve kritik çalışma alanlarının birini oluşturur. Çünkü gizliğin ihlali kurumları pek çok boyutta ciddi risklerle karşı karşıya bırakabilmektedir.

Kurumsal verilerin gizlilik sınıflandırmaları değerlendirilerek bir gizlik yönetimi planı oluşturulmalıdır. UITSEC’in ayrıntılı siber güvenlik yetkinlikleriyle; planlamadan erişilebilirlik olgusunun yönetimine, gizli bilgilerin saklanma formatlarının ve bunların bir prosedüre bağlanmasına kadar pek çok parçası bulunan gizlilik yönetimi süreci gerekli tüm ayrıntılarıyla en güvenli şekilde gerçekleştirilir.

Gizlilik olgusu tüm yapılarda ve kültürlerde farklı yöntemler ile yönetilebilecek, konjonktürlere bağlı olarak ciddi farklılıklar gösterebilecek bir olgudur. Bu yüzden yapılan tüm çalışma hizmet verilen kurumun bilişim altyapısı ve diğer kendine has özellikleri göz önüne alınarak özenle planlanmalıdır.