Genel Bakış

UITSEC, Türkiye’nin uluslararası alanda kabul gören, dünya genelinde birçok kuruma siber güvenlik hizmeti sunan teknoloji şirketidir. UITSEC bugün ürün bağımsız siber güvenlik alanında Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında bulunuyor. Hizmet kalitesi pek çok ödülle de ispatlanan UITSEC, 52 kişilik uzman kadrosuyla Türkiye (İstanbul genel merkez ve Ankara), Amerika ve İngiltere ofisleriyle uzmanlaşmış ve detaylı siber güvenlik hizmeti sunuyor. UITSEC tüm dünyada kurumlara siber güvenlik hizmeti sunmaya devam derken, sektörün ilerlemesi için dünya genelinde teknoloji enstitüleriyle ortak çalışmalar da yürütüyor. Bu doğrultuda, çalıştaylara katılıp, birçok uluslararası dernek ve oluşuma destek veriyor. Son güncel teknolojileri kullanma yanında, yeni teknoloji üretmeyi de önemseyen; bu doğrultuda Ar-Ge çalışmalarına da odaklanan UITSEC; danışmanlık ve mühendislik hizmeti sunduğu firmalara “Security Framework” vizyonu kazandırmayı uzun dönemli siber güvenliğin önemli bir parçası kabul ediyor.

Doğanlar Holding’le Yatırım Ortaklığı

Türkiye’nin en büyük 20 grubu arasında yer alan Doğanlar Yatırım Holding ile 2015 yılında güçlerini birleştiren UITSEC; geliştirdiği siber güvenlik ürün ve hizmetleriyle, uzman kadrosuyla, yazılım ve donanım altyapısıyla ve hepsinden önemlisi memnun müşterileriyle yoluna gittikçe artan bir başarıyla devam ediyor.

UITSEC hizmet skalası şu başlıklar altında sıralanabilir:

-Ürün bağımsız uygulama güvenliği

-Uçtan uca sistem güvenliği,

-Mimari tabanlı ağ güvenliği,

-BT yönetişim hizmetleri,

-Bilgi güvenliği iç denetimleri,

-İş sürekliliği ve felaket kurtarma yönetimi,

-Fraud analizi,

-Penetrasyon testleri,

-DoS/DDoS  analizi,

-Espiyonaj bilgi-bilişim güvenliği

-Uzaktan yönetilen siber güvenlik servisleri

 

Misyon ve Vizyon 

Misyon

Türkiye’de bilişim güvenliğini tam profesyonel bir düzeye yükseltmek. Başarılı çalışmalarla küresel pazarda değer yaratarak dünyanın tercih ettiği siber güvenlik markası olmak.

Vizyon

Küresel anlamda daha güvenli bir bilişim ve ekonomi için hep daha güçlü siber güvenlik çözümleri üretmek.

 

Değerler

Gizlilik

Siber güvenlik hizmetlerini sunma ve ürünler geliştirme sürecinde, müşterilerinin kurumsal bilgilerinin gizliliği UITSEC için en önemli iş etik değeridir ve vazgeçilmezdir.

Güvenlik

UITSEC güvenlik bilincinin yüksek olmasına önem verir. Böylelikle siber güvenlik hizmetlerini üretirken yüksek kalite standardını yakalaması doğal bir süreçte gerçekleşir.

Süreklilik

Siber güvenlik çözümlerini kurumların işlerine ve sistemlerine uygularken sunduğunuz faydanın devamlılığı olması önemlidir. Bu yüzden UITSEC uzun vadeli güvenlik sağlayan çözümlere odaklanır, sağlam bir sistem kurarak devamlı siber güvenliği hedefler.

İnovasyon

Teknoloji sürekli geliştiği için siber güvenlik de buna uyum sağlamalıdır. Etkili güvenlik konsepti BT alanındaki yönelimleri, oluşan açık ve gerçekleşen saldırı tiplerine özgü dinamikleri gözeterek, yenilenen bir gelişme gösterir. UITSEC sorumlu bir siber güvenlik yönetimi için inovasyona önem verir.

UITSEC’in İzlediği Güvenlik Stratejisi Adımları

  • Kontrol Amaçlarının Tanımlanması
  • Hedeflerin Değerlendirilmesi
  • Kontrollerin Belirlenmesi
  • Kriterlerin ve Ölçümlerin Uygulanması
  • Uygulama ve Test Planlarının Hazırlanması
  • Düzenli Denetimlerin ve Durum Değerlendirmelerinin Standardize Edilmesi

Resmi Ar-Ge Merkezi 

UITSEC Teknoloji, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nınca onaylı resmi Ar-Ge merkezi dir. Bu unvan UITSEC’in siber güvenlik çözümlerinin yenilikçi, verimli, etkin ve güvenilir yönüne vurgu yapan diğer bir somut delil niteliğindedir.

UITSEC Kalitesi Akredite edildi, pek çok sertifikayla onaylandı

  • UITSEC, tüm dünyada geçerliliği olan; APMG, TürkAK, TSE ve BSI onaylı, ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi), ISO 22301 (İş Sürekliliği Yönetim Sistemi), BS 10012 (Veri Güvenliği Standardı), ISO 9001 ve ISO 10002 müşteri memnuniyeti ve kalite yönetimi belgelerine, ISO 20000 (Hizmet Yönetimi) standartlarına uyumlu bir kurumsal yapıya ve ilgili uluslararası resmi sertifikalara sahiptir.
  • UITSEC CERT (Computer Emergency Response Team – Bilgisayar Acil Müdahale Takımı) UITSEC Teknoloji, Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından sadece kriterlere uygun olan organizasyonlara verilen CERT akreditasyona sahip Türkiye’deki tek özel kurumdur.
  • UITSEC Siber Olaylara Müdahale Ekibi UITSEC CSIRT

UITSEC “Avrupa Bilgisayar Olayları Müdahale Takımı” tarafından CSIRT “Trusted Introducer” olarak listelenmiştir. CSIRT (Computer Security Incident Response Team – Bilgisayar Güvenliği Olay Müdahale Takımı) kelimelerinin kısaltmalarından oluşur.