7/24 Up-To-Secure

UITSEC ürün ve firma bazlı güvenlik çözümlerinin, herhangi bir ürünün siber güvenlik gereksinimlerini tamamen ya da kısmen çözeceğine dair yaklaşımların bilimsellikten uzak olduğuna inanır. Başarılı güvenlik ürünlerinin işlerinizi kolaylaştıran bir otomasyon olduğunu ve riski azalttığını savunur.

Eğer ürünler sizin süreçlerinize, insan faktörünüze ve yönetimsel anlayışınıza uyumlu değilse, milyon dolarlık bir BT güvenlik altyapısına sahip olsanız bile yüksek güvenlik riskleriyle karşı karlı karşıya olabilirsiniz.

UITSEC hizmet verdiği kurumlar için; verimliliği yüksek, yönetilmesi kolay, mantık tabanlı işleyen, ürün odaklı yaklaşımlara göre çok daha güvenli, yaygın modellere göre çok daha az maliyetli olan 7/24 Up-to-Secure metodunu uygular.

Up-To-Secure metodu sizin tarafınızda işleyen yazılımsal arayüzlerle destekleniyor. UITSEC ayrıca; yazılımı en performanslı şekilde kullanarak yüksek süreklilik ve güvenlik sağlayabilmeniz için gerekli eğitimleri veriyor, sürekli bilgi paylaşımda bulunuyor.